Ahrefs är ett kraftfullt verktyg för att få ut bra data om sökvolymer för svenska ord och den svenska marknaden. Naturligtvis funkar det även minst lika bra för alla andra länder och språk också.

Ahrefs har många andra bra verktyg och funktioner men de flesta har verktyget främst p.g.a. sökordsdatan. Ofta står valet mellan Ahrefs och SEMrush. Därför blir den avgörande faktorn ofta vilket verktyg som inköparen är mest van vid i kombination med vilket verktyg som använts tidigare. Främst för att kunna ställa tidigare siffror mot varandra för att kunna jämföra på ett bra sätt.