AI – Artificiell Intelligens


AI som är en förkortning av ”artificiell intelligens” slog igenom stort 2023 med tjänster som ChatGPT / Open AI och Midjourney. Då tjänsterna främst fokuserar på text, bild och video så öppnar det stora möjligheter för de som jobbar med SEO och internet i allmänhet.

Inom SEO kan AI användas för många delar som t.ex.:

  • Skapa innehåll
  • Sammanfatta innehåll
  • Analysera data / innehåll