AI som är en förkortning av ”artificiell intelligens” slog igenom stort 2023 med tjänster som ChatGPT / OpenAI, Midjourney, DALL-E. Då tjänsterna främst fokuserar på text, bild och video så öppnar det stora möjligheter för de som jobbar med SEO och internet i allmänhet.

Inom SEO kan AI användas för många delar som t.ex.: