SEM är en förkortning för Search Engine Marketing. Ett paraplybegrepp som innehåller både SEO och PPC.

På senare år används SEM ofta felaktigt för att prata om PPC vilket lätt kan leda till missförstånd. Vår personliga teori är att det är ett sätt att få bort faktumet och fokuset i förkortningen att man betalar per klick.