Här kommer vi publicera statistik och info kring hur SEO-branschen ser ut i Sverige 2022 och 2023.

För att få ett mail när det publiceras kan du anmäla dig här.

Form

No Data Found

P.g.a. att det är svårt att dra gränsen mellan olika typer av byråer så har vi valt att slå ihop dom till en grupp. Den inkluderar SEO-byråer och digitala byråer. Dock så står SEO-byråerna för majoriteten. 

Könsfördelning

No Data Found

SEO:are

No Data Found

Placering

No Data Found

Övriga:

  • Sverige (okänd plats): 8%
  • Utomlands: 1%
  • Övriga: 8%