Status 200 är den vanligaste HTTP-statuskoden av alla då den står för ”OK” och att sidan visades för besökaren utan problem. Som regel ska alla sidor som ska indexeras ha status 200.

Andra stutuskoder