302 är en statuskod som innebär att en sida/adress är flyttad tillfälligt. Eftersom det är en tillfällig ändring så bör den användas för tillfälliga och kortsiktiga ändringar. Ska ompekningen vara aktiv en längre tid så bör det vara en 301 eller 308 ompekning istället.

Andra stutuskoder