Status 308 innebär en redirect med HTTP-status 308. Det är ett ganska nytt fenomen (2018) och statuskod. Skillnaden mot en klassisk 301 redirect är att 308 även tvingar webbläsaren att utföra den andra förfrågan på samma sätt som den gjorde första gången. T.ex.

  1. Formulär på en sida (formular.php) med ”Skicka”-knapp och därmed en ”POST” request
  2. formular.php finns inte men en 308 redirect pekar till skicka.php och begärs med ”POST”
  3. Formuläret skickas via ”skicka.php” och ev fel undviks

Med en 301 skulle med största sannolikhet en POST-request ersättas med en GET-request vilket i exemplet ovan skulle ge ett fel då sidan förväntar sig POST med tillhörande värden som namn, adress etc.

Andra stutuskoder