301 innebär att en adress har en permanent ompekning till en annan sida. T.ex. från seod.se/gammal-url > 301 > seod.se/ny-url

Inom SEO brukar 301 ompekningar föredras då mer länkkraft skickas vidare jämfört med en 302 ompekning. De senaste åren har dock 308 redirects blivit mer populära och jämfört med 301 har de en del tekniska fördelar men för SEO är de likvärdiga.

301 är en av många statuskoder en URL / adress kan ha.

Andra stutuskoder